plesni vrtić - plesni klub Split ex Mirela

Sportski plesni vrtić – ples za najmlađe

Stvaranjem jednostavnih sportsko plesnih aktivnosti, prema načelima NTC sustava učenja ponavljanja, vizualne stimulacije i uz pomoć asocijacija pokušavam učenje plesa dovesti na njegove početne temelje, gdje djeca imaju priliku prepoznati ono što već znaju, kako koristiti znanje i otkriti kako ga primijeniti na nove načine.

Samoizražavanje kroz ples pomaže u razvoju fizičkih, mentalnih, kreativnih i društvenih vještina djece.

Senzorna integracija nije jedina stvar koju trebamo imati na umu kada pripremamo sat plesa, ali ju je vrijedno imati na umu kao koristan alat za planiranje.

Ovaj fokus na senzornu integraciju u planiranju satova plesa može poboljšati pažnju, koncentraciju, fine i grube motoričke vještine, samopouzdanje i društvene vještine.

Planiranje kreativnog plesa za djecu vrtićke dobi često se provodi u dva različita oblika. Jedna je vrsta sportsko-plesne aktivnosti ‘prati me’, a druga je improvizacija pokreta na temu ili kao odgovor na priču koju vodi trener/učitelj.

Cilj je da obje vrste aktivnosti djeca lako prate i da se lako u njih uključuju. Prilagodljive su tako da odgovaraju koncentraciji djeteta i trenutnom raspoloženju djece s kojima radimo.

Zainteresirati mlađu djecu i kretati se s njima najvažnija je stvar pri planiranju kreativnog sata plesa za vrtić.

Mala djeca se vole kretati, a mnoga će veselo improvizirati bez previše poticaja. Drugima je, međutim, potreban primjer koji će potvrditi da su na pravom putu, tako da je ovdje važno da se učitelj kreće s njima.

Vidjeti svog trenera/učitelja kako se kreće, zamišlja i zabavlja daje im impuls da se pridruže. Često zateknem djecu kako zastanu da promotre što radim prije nego što i sami počnu. Ovo je važno jer morate ostaviti po strani vlastitu samosvijest i zabaviti se istražujući vlastiti potencijal kretanja.

Ako učitelj isprobava nove načine kretanja, koliko god se to činilo bizarnim, djeca primjećuju da cijenite aktivnu i energičnu maštu.

Zagrijavanje

Drugi bitan dio kreativnog plesnog sata u vrtiću je sigurnost i osobni prostor. Za fizičku sigurnost važno je osigurati dovoljan prostor za kretanje djece, bilo da je unutra ili izvana. Prostor za sigurno kretanje također pruža veću slobodu djeci da istražuju raspon kretanja; veliki, putujući pokreti, kao i mali, kontrolirani pokreti i sve između.

Svaki sat počinjem razgovorom o osobnom prostoru koji nekad nazovem ‘svemirskim mjehurićem’ ili sl. maštovit naziv „gdje je moje mjesto”, koji je oko svakog djeteta kako bi se osiguralo da se drže na udaljenosti jedno od drugog s ciljem lakšeg vježbanja.

Zagrijavanje za mališane mora  biti jednostavno, maštovito poput pričanja priče. Navedem ih da me prate i slijede ove aktivnosti s brzim i sporijim pokretnim dijelom zagrijavanja, brzim kretanjem između različitih oblika tijela.

Zagrijavanje je zabavno i pripremit će djecu za ono što će raditi sljedeće na satu kreativnog plesa.

Razlozi zagrijavanja: usredotočiti pozornost i pripremiti tijelo za kretanje.

plesni vrtić 01 - plesni klub Split ex Mirela plesni vrtić 03 - plesni klub Split ex Mirela plesni vrtić 04 - plesni klub Split ex Mirela plesni vrtić 05 - plesni klub Split ex Mirela plesni vrtić 06 - plesni klub Split ex Mirela plesni vrtić 07 - plesni klub Split ex Mirela plesni vrtić 08 - plesni klub Split ex Mirela plesni vrtić 09 - plesni klub Split ex Mirela

Kreativna sportsko plesna aktivnost

Ova plesna aktivnost započinje finom motoričkom i senzornom motoričkom aktivnošću tijekom maštanja o zadanoj temi.

Djeca zatim istražuju ovaj novi svijet i eksperimentiraju s riječima kako bi opisali kako bi se  mogli kretati kroz prostor.

Istražujemo ove različite pokrete uz tematsku glazbu. Važno je da učitelj tijekom ove aktivnosti modelira neki pokret.

Možemo odabrati da se prva skupina djece koja su velika prvo kreću, a zatim zastanu, dok se druga skupina manjih kreću zajedno.

Ovaj način grupiranja daje djeci vremena da promatraju jedni druge i da vježbaju izmjenjujući se.

Korištenje različitih vrsta glazbe, jedne za velike spore i jedne za male brze pomoći će u stimuliranju kontrastnih kvaliteta pokreta kod djece. Uvijek je dobro da djeca koriste kvalitetu kretanja koja može biti drugačija od onoga što bi obično birala.

Istražujući različite energetske kvalitete djeca uče eksperimentirati s vlastitim tijelima što ih dovodi do kontrole nad vlastitim pokretima.

Potičemo djecu da koriste svoje mišiće snagom bez pomoći predmeta za pružanje otpora ili težine. Njihov zamišljeni svijet stvara pokrete, uključujući mišiće ruku, nogu, trupa, šaka i čeljusti.

Udarci bubnja su poziv na akciju i mogu se koristiti tijekom ove improvizirane plesne aktivnosti. Također je korisno ponoviti ovu glazbu ako želite da se djeca u drugim trenucima kreću snažno jer će pamtiti iskustvo u tijelu.

Počevši s pljeskanjem ritmova i pomicanjem različitih dijelova tijela u skladu s glazbom, a zatim napredujući do hodanja, trčanja i preskakanja uz glazbu, djeca se mogu upoznati sa slušanjem tempa, pravilnog i nepravilnog ritma.

Korištenje teških pokreta za stvarno razbuđivanje mišića; gurati, povlačiti, nositi, bacati, dosezati visoko za guranje, stiskati čeljusti. Trebate koristiti svoje noge, ruke, trup, ruke i čeljust. Nekad je to rad u paru na istraživanju ispod, preko, okolo i kroz stvaranje vlastitih ‘tjelesnih’ staza s preprekama. Moraju riješiti probleme kako će izvršiti zadatak, kao i kako to može izgledati vizualno.

Pripremim stazu s preprekama s dijelovima opreme koja od njih zahtijeva ravnotežu ili bacanje i hvatanje. Zatim uklonim opremu i neka pretvore pokrete u “ples s preprekama” koji koristi iste vještine kretanja, ali se izvodi uz glazbu i ima estetske elemente.

Ono najvažnije za dijete je sloboda s kojom završavam svaku aktivnost.

Sada ste slobodni, morate plesati od radosti. Slobodno pomičite cijelo tijelo bez težine ili otpora.

Opuštanje

Plan satova kreativnog plesa za plesni vrtić i smještaj djece na kraju sata važno je za nesmetano odvijanje bilo koje aktivnosti koja može uslijediti. Plesne aktivnosti podižu razinu dječjeg uzbuđenja do vrhunca, a opuštanje je važno kako bi ih se vratilo u smireno stanje.

Učinkovito je i razdoblje svjesnosti u kojem se djeca usredotočuju na to kako se njihovo tijelo osjeća, što mogu čuti kada su im oči zatvorene ili kako se osjećaju emocionalno (palac gore, palac dolje ili palac vodoravno).

Bilo što opuštajuće je prikladno. Polagani pokreti, duboko disanje ili svjesno opuštanje kroz svjesnost pomažu im da smanje otkucaje srca i povećaju koncentraciju.

Koncentracija na nešto je sjajno mjesto za početak. Ovo bi mogla biti vizualizacija, zatvorenih očiju, o tome kako se dijelovi njihova tijela polako kreću.

Istezanje radi istraživanja raspona i snage pokreta uvijek je dobro za djecu koja se bore zatvoriti oči.

Ples je kao oblik izražavanja prirodan čovjeku u svakoj životnoj dobi a posebno u dječijoj. Ples je usko povezan s kineziologijom te je jedan od najvažnijih aspekata za razvijanje osjeta za pokret. Taj razvoj se odvija vježbanjem i kretanjem uz glazbu. Ples se temelji na prirodnim oblicima kretanja te pozitivno utječe na razvoj audio vizualne percepcije, sluha, povezuje konkretno i apstraktno razmišljanje, dijete postaje strpljivo, samopouzdano i raste mu ljubav prema glazbi te se razvija pravilno držanje tijela.

Ivana Listeš, prof

Scroll to Top
Share via
Copy link